KS Praha logo
CZ
CZ EN

Silní kráčejí přímo (Jean Paul *1763)

Než nastane druhý příchod, je důležité vědět kým jsme a co je naším úkolem.“ Jsme Božím lidem, horlivým v dobrých skutcích“. Dobré skutky jsou všechny, které prospívají Božímu království.


KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 22. 12. 2019 Biblický verš Tit 2:11-14 : Ef 2:10
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
29:30

Další podobná kázání

Trpělivost přináší růže

Bohoslužby Principy křesťanského života

Nevím, zda nám trpělivost přinese v Božím královstvá růže, ale z Písma je patrné, že nám trpělivost zajistí Boží přítomnost. Trpělivost patří mezi nejnáročnější duchovní disciplíny.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 12. 1. 2020 Biblický verš Žalm 43:1-5, Gal 5:22
Stáhnout MP3 Poslechnout

Advent v červenci? A proč ne.

Bohoslužby Poslední doba a příchod Pána Ježíše

Advent = dvojí očekávání: jednak narození Ježíše Krista, jednak jeho druhého příchodu na konci času. Věřící je v adventu veden k tomu, že si má znovu uvědomit, do jaké bídy jej přivedl hřích a že ho z něj může vysvobodit jedině Kristus. Otázkou je, proč jen v období adventu, a zda by to neměl být...

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 15. 12. 2019 Biblický verš Židům 9:27-28
Stáhnout MP3 Poslechnout

Co to znamená mít domov?

Bohoslužby Rodina

Na domov se lze dívat více způsoby. V Bibli je možné najít místa, která ho popisují jako fyzické tělo, Boží království (nebeský domov), svou rodinu a sbor.

KazatelJan Krišica Datum kázání 8. 12. 2019 Biblický verš 2 Co 5:6, Jn 14:1–3, Eph 2:10–19
Stáhnout MP3 Poslechnout