KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jak apoštol Pavel chápal utrpení?

Jak pomoct Božímu lidu, který možná přijde o všechno a přesto se má radovat? Čím a jak máme denně svou víru obnovovat?


KazatelMichel Jabali Datum kázání 18. 6. 2023 Biblický verš 2 K 4:7-18, Pl 3:22-23, Ko 3:9-10
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
41:15

Další podobná kázání

Poznáváme Hospodina: Boží bázeň

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Co znamená bázeň před Hospodinem? Je to něco, co nás včas zastaví před hříšným jednáním, nebo i dar, který nám pomáhá chodit po Božích cestách tak, jak se to Bohu líbí a vstoupit do věcí, které pro nás připravil? Život apoštola Petra.

KazatelZuzana Mourková Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Př 8,13; Job 28,28; Jer 32,40; Lk 5,1-11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Poznáváme Hospodina: I Bůh odpočívá

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Odpočinek jako důležitá součást života těch, kteří se nechají vést Duchem Svatým. Odpočívat v oblasti ducha, duše i těla je v dnešní zahlcené době výzva. Bůh nás do odpočinku nicméně nejen zve, ale také na něj apeluje. Je prevencí před hříchem a vyhořením a také důležitým předpokladem pro naplnění Boží vůle, až nás do ní...

KazatelAneta Ženíšková Datum kázání 25. 2. 2024 Biblický verš Gen. 2:2; Ex. 20:8-11; Iz. 58:13-14; Mat. 11:28-29; Žid. 4:1-11; Iz. 40:28-31, Fil. 2:13
Stáhnout MP3 Poslechnout

Poznáváme Hospodina: I jala mě lítost…

Následování Krista

Pokud nám někdo ničí to, co jsme vybudovali, pociťujeme vztek, lítost, marnost. Jak zareagujeme? Dáme průchod agresi, beznaději, nebo se pokusíme zachránit, co se dá? Bůh se rozhodl pro záchranu.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 31. 12. 2023 Biblický verš Ez 36,17–32; J 3,16–17; Mt 18,12
Stáhnout MP3 Poslechnout

Zaměřeno na Ducha svatého

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bůh nás zplodil k živé naději, která je pro nás dostupná teď a tady. Máme mandát být nositeli naděje tomuto světu. Naději máme čerpat z Kristova zmrtvýchvstání i zaslíbení v Písmu. Je naší osobní zodpovědností udržovat dostatečnou míru naděje v naších životech.

KazatelPetr Nový Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš 1P 1,3; Žd 6,11; Ez 39,29; Ř 8,28; Ž 23,4-5, Př 13,12; Job 13:15
Stáhnout MP3 Poslechnout