KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jak apoštol Pavel chápal utrpení?

Jak pomoct Božímu lidu, který možná přijde o všechno a přesto se má radovat? Čím a jak máme denně svou víru obnovovat?


KazatelMichel Jabali Datum kázání 18. 6. 2023 Biblický verš 2 K 4:7-18, Pl 3:22-23, Ko 3:9-10
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
41:15

Další podobná kázání

Zaměřeno na Ducha svatého

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bůh nás zplodil k živé naději, která je pro nás dostupná teď a tady. Máme mandát být nositeli naděje tomuto světu. Naději máme čerpat z Kristova zmrtvýchvstání i zaslíbení v Písmu. Je naší osobní zodpovědností udržovat dostatečnou míru naděje v naších životech.

KazatelPetr Nový Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš 1P 1,3; Žd 6,11; Ez 39,29; Ř 8,28; Ž 23,4-5, Př 13,12; Job 13:15
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dovršte mou radost

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Je to životní proces dorůstat Krista a mít jeho smýšlení. Právě to v nás působí Duch Svatý, když se poddáváme Bohu. A právě díky jednotě s Kristem můžeme být svédectvím pro nevěřící.

KazatelPetr Hrdina ml. Datum kázání 21. 5. 2023 Biblický verš Fil 2, 1-11; Ž 1,3, Fil 2,13
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dovršte mou radost

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Ježíš jako nejvyšší příklad pokory. Pokora souvisí s milostí, autoritou, povýšením. Test pokory - 15 znaků pokory

KazatelPetr Nový Datum kázání 14. 5. 2023 Biblický verš Fil 2, 1-7, Mt 18.1-4, Lk 14,8-11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dovršte mou radost

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Něco naše vztahy buduje, ale něco je naopak ničí. Rozhodují naše motivy, vědomí naší hodnoty a ochota se pokořit.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 23. 4. 2023 Biblický verš Filipským 2, 1 - 8; Galtským 5,26
Stáhnout MP3 Poslechnout