KS Praha logo
CZ
CZ EN

Poznáváme Hospodina: I Bůh odpočívá

Odpočinek jako důležitá součást života těch, kteří se nechají vést Duchem Svatým. Odpočívat v oblasti ducha, duše i těla je v dnešní zahlcené době výzva. Bůh nás do odpočinku nicméně nejen zve, ale také na něj apeluje. Je prevencí před hříchem a vyhořením a také důležitým předpokladem pro naplnění Boží vůle, až nás do ní Bůh zavolá. Bohem se necháme do odpočinku (i akce) vést tehdy, pokud Mu důvěřujeme. Pokud se jím necháme skutečně skrze Ducha Svatého vést, nežijeme pak již ze svých, ale z Jeho sil, a nosíme ta Jeho lehká a ne naše těžká břemena.


KazatelAneta Ženíšková Datum kázání 25. 2. 2024 Biblický verš Gen. 2:2; Ex. 20:8-11; Iz. 58:13-14; Mat. 11:28-29; Žid. 4:1-11; Iz. 40:28-31, Fil. 2:13
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:59

Další podobná kázání

Poznáváme Hospodina: Boží bázeň

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Co znamená bázeň před Hospodinem? Je to něco, co nás včas zastaví před hříšným jednáním, nebo i dar, který nám pomáhá chodit po Božích cestách tak, jak se to Bohu líbí a vstoupit do věcí, které pro nás připravil? Život apoštola Petra.

KazatelZuzana Mourková Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Př 8,13; Job 28,28; Jer 32,40; Lk 5,1-11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Poznáváme Hospodina: Motivace láskou a svatostí

Bůh, Kristus, Duch svatý Hřích, pokání, odpuštění

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ale něco se pokazilo, člověk se Bohu a jeho charakteru vzdálil. Hledejme s podobenstvím o marnotratném synu cestu zpět k Božímu charakteru. Inspirujme se ve čtyřech dějových meznících: odchod, pokání, odpuštění, otupení pýchy.

KazatelJaroslav Novák Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš Luk. 15.11 - 32
Stáhnout MP3 Poslechnout

Poznáváme Hospodina: Boží reputace

Bůh, Kristus, Duch svatý Hřích, pokání, odpuštění

Cestu Izraelců z Egypta do Zaslíbené země lemují Boží jednání a nevěra Božího lidu. Jaký důvod uváděl Mojžíš při prosbě Bohu, aby Izrael pro jejich nevěru nezničil?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 11. 2. 2024 Biblický verš Num. 13, 27 - 33; Num. 14, 1 - 21
Stáhnout MP3 Poslechnout