KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kdy jindy než o Velikonocích

Velikonoce jsou časem, kdy si připomínáme smíření Boha se světem. Velikonoce jsou i časem, kdy si připomínáme, že se máme stát posly tohoto smíření.


KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš 2K 5,17-19; Ř 8,3; 1J 2,2; 2K 5,20
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
29:36

Další podobná kázání

Poznáváme Hospodina: Motivace láskou a svatostí

Bůh, Kristus, Duch svatý Hřích, pokání, odpuštění

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ale něco se pokazilo, člověk se Bohu a jeho charakteru vzdálil. Hledejme s podobenstvím o marnotratném synu cestu zpět k Božímu charakteru. Inspirujme se ve čtyřech dějových meznících: odchod, pokání, odpuštění, otupení pýchy.

KazatelJaroslav Novák Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš Luk. 15.11 - 32
Stáhnout MP3 Poslechnout

Poznáváme Hospodina: Boží reputace

Bůh, Kristus, Duch svatý Hřích, pokání, odpuštění

Cestu Izraelců z Egypta do Zaslíbené země lemují Boží jednání a nevěra Božího lidu. Jaký důvod uváděl Mojžíš při prosbě Bohu, aby Izrael pro jejich nevěru nezničil?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 11. 2. 2024 Biblický verš Num. 13, 27 - 33; Num. 14, 1 - 21
Stáhnout MP3 Poslechnout

Velikonoce z jiné perspektivy

Hřích, pokání, odpuštění Šíření Božího království

Pokud se stane z křesťanství jen jeden z mnoha životních stylů a ne záchrana holého života, satan vyhrál.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 9. 4. 2023 Biblický verš Ez 18,32; Mt 8,12; J 3,17; Ř 10,9
Stáhnout MP3 Poslechnout

O mašince, která začala překážet

Hřích, pokání, odpuštění

Možná, že i ty jsi toužil vlastnit něco velikého. Něco, co by ti druzí záviděli nebo čím by ses mohl chlubit. A možná jsi nakonec zjistil, že ti to nejen nepřineslo štěstí, ale že ti to dokonce začalo v životě překážet. A tak jsi začal hledat někoho, kdo by ti poradil, jak se té své...

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 18. 12. 2022 Biblický verš 1.Janova 1,9, Luk 4,18
Stáhnout MP3 Poslechnout