KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodní slovo

Název našeho regionu – region Východ – pochází z doby, kdy náš region sídlil na území Prahy 3 – na Jarově. I když se v současné době scházíme na území Prahy 8, stále máme zájem oslovovat primárně lidi žijící od Palmovky na východ (obyvatele horního Žižkova, Černého Mostu, Dubče, Říčan, Úval). Na našich bohoslužbách jsou ale samozřejmě vítáni i lidé z jiných částí Prahy, pokud preferují odpolední shromáždění.

Region je složen z lidí všech věkových kategorií. Naším cílem je vzájemně se podporovat a sloužit každému členu povzbuzením k láskyplnému zájmu o život pod autoritou Božího slova, v osobní modlitbě, v dosvědčování Boží svatosti a ve štědrém dávání sebe samého Bohu i společenství církve.

Otakar Kunzmann, pastor KS Praha Východ

Zpět na úvodní stránku.