KS Praha logo
CZ
CZ EN

Žalm 20: Modlitba před bitvou

Ježíš, kterého následujeme, se modlil žalmy. K tomu jsme zváni i my. Jdeme tak v jeho stopách. Učíme se modlit, důvěřovat Bohu a bojovat duchovní boj, tak jako Ježíš. V žalmu 20 nacházíme modlitbu krále a jeho lidu před bitvou. Co se tady dozvídáme o našem králi? Jak nám to může pomoci v našich bojích?


KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 7. 2021 Biblický verš Žalm 20
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
35:40

Další podobná kázání

V jednotě je síla

Bohoslužby Rodina Učednictví

Zamyšlení nad poznámkami k Ž133 + osobní svědectví. Smíření bratrů ve SZ, kterému žehná Bůh. Buďme lidmi smíření. Společná modlitba v rodině Bohu voní jako olej, kterým byl pomazán Áron a jeho synové. V církvi trénujme toleranci a buďme těmi, kteří doprovází druhé.

KazatelOlga Hrdinová Datum kázání 18. 9. 2022 Biblický verš Žalm 133, 3M 8, Mt25:40
Stáhnout MP3 Poslechnout

V jednotě je síla

Bohoslužby Principy křesťanského života Učednictví

Bohatství nás nikdy emočně nenasytí. Bohem jsme stvořeni k tomu, abychom se navzájem propojovali. Budování sounáležitosti nám přinese nejen mnoho praktických výhod, ale nasytí i naši základní lidskou potřebu - být přijat.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 11. 9. 2022 Biblický verš Kazatel 4,8, Filipským 2,3
Stáhnout MP3 Poslechnout

Ale támhleten přece

Bohoslužby Principy křesťanského života

Nemáme se porovnávat mezi sebou, ale hledat vlastní boží cestu pro nás. Srovnávání vede k závisti a hořkosti. Namísto toho, abychom se koukali okolo sebe, máme se zaměřit na vlastní život.

KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 26. 6. 2022 Biblický verš Př 14,30
Stáhnout MP3 Poslechnout

Smiluj se nad námi

Bohoslužby Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.  Aby však sloužit mohl, musíme si Ježíše pustit k tělu. Ježíš se ptá: co chcete, abych pro vás učinil? Na nás je, abychom zformulovali odpověď a Ježíše následovali.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 12. 6. 2022 Biblický verš L 4,18, M 20,28- 34
Stáhnout MP3 Poslechnout