KS Praha logo
CZ
CZ EN

Žalm 20: Modlitba před bitvou

Ježíš, kterého následujeme, se modlil žalmy. K tomu jsme zváni i my. Jdeme tak v jeho stopách. Učíme se modlit, důvěřovat Bohu a bojovat duchovní boj, tak jako Ježíš. V žalmu 20 nacházíme modlitbu krále a jeho lidu před bitvou. Co se tady dozvídáme o našem králi? Jak nám to může pomoci v našich bojích?


KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 7. 2021 Biblický verš Žalm 20
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
35:40

Další podobná kázání

Nezlob se kvůli zlosynům

Bohoslužby Modlitba Principy křesťanského života

Ono se sice snadno řekne: nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, co křivdu působí, ale jak toho dosáhnout? Zjistil jsem, že nejlepším řešením je mít v Hospodinu svoji rozkoš, svěřit Hospodinu svoji cestu a učit se trpělivosti.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 27. 6. 2021 Biblický verš Žalm 37
Stáhnout MP3 Poslechnout

Chceme probuzení?

Bohoslužby Principy křesťanského života

Bůh dává probuzení ve své milosti, je svrchovaný. Činí tak ale skrze svůj lid. Chceme ale, aby to udělal? Nestačí toužit, ale i očekávat, že Bůh je mocen opravdu jednat a zachránit náš národ. Probuzení na Hebridách.

KazatelZuzana Mourková Datum kázání 13. 6. 2021 Biblický verš Sk 1; 2.Par 7,13-14
Stáhnout MP3 Poslechnout

Letnice

Bohoslužby Modlitba Principy křesťanského života

Židé slavili svátek týdnů a přicházeli se "ukázat" před Hospodina, kde mu děkovali, radovali se, připomínali si, odkud byli vysvobozeni. A jednou je Bůh překvapil, protože naplnil své zaslíbení.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 23. 5. 2021 Biblický verš Deut. 16, 9 - 12;Sk. 2
Stáhnout MP3 Poslechnout