KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jak poznat boží pravdu a plány

Jeremiáš byl nepopulární osobou, protože kázal protiklad k pravdě rozšířené mezi lidmi, a byl označován za kolaboranta. Bůh ale skrze něj ukázal, jaký záměr měl doopravdy s Judskem. Zamyslíme se nad tím, jak můžeme na principu Jeremjášova života a jeho poselství poznat, kde je pravda pro naše životy.


KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 12. 9. 2021 Biblický verš Jeremjáš 28
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
18:54

Další podobná kázání

Večeře Páně

Bohoslužby Principy křesťanského života

Pán Ježíš ustanovil památku své smrti. Co ve skutečnosti znamená? Týká se našeho vztahu s Bohem i lidmi, nejde o nějaký magický úkon. Jak máme rozsuzovat Tělo Páně a proč je pro nás Večeře Páně důležitá vysvětluje jak Pán Ježíš, tak Pavel, jeho apoštol.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 19. 9. 2021 Biblický verš Jan 13, 3 - 5; 1. Kor. 11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Duchovní čistota, základ fyzického zdraví

Bohoslužby Boží slovo Pokání a odpuštění hříchů

Pro mnohé křesťany to může být strašná představa, ale osobně jsem přesvědčen, že má-li se zlepšit zdravotní kondice křesťanů - potažmo těla Kristova, církve, není jiné cesty, než si začít navzájem vyznávat své hříchy.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 29. 8. 2021 Biblický verš List Jakubův 5,16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Boží Slovo – necháme se zastavit?

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Jak čteme Boží Slovo? Mechanicky nebo ho necháme proniknout k našemu srdci a změnit život náš, popř. lidí v naší blízkosti? Příběh judského krále Jošijáše.

KazatelZuzana Mourková Datum kázání 22. 8. 2021 Biblický verš 2.Kr. 22,23; 2.Par 34,35
Stáhnout MP3 Poslechnout

Trojice ze Staré smlouvy

Bohoslužby Boží slovo

Vymysleli křesťané trojici, aby z Krista udělali Boha? Nebo Bůh Bible už od začátku stvoření nám dává vědět, že je a MUSÍ BÝT troj-jediný Elohim pracující za jedno?

KazatelMichel Jabali Datum kázání 15. 8. 2021 Biblický verš Gen 1:1, Num 6:22-27, Deut 6:4
Stáhnout MP3 Poslechnout