KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jak apoštol Pavel chápal uzdravení?

Proč je celé stvoření podrobeno marnosti a kdo je marnosti podrobil? Co jsou první ovoce Ducha svatého? Je Hospodin opravdu všemohoucí Bůh?


KazatelMichel Jabali Datum kázání 15. 5. 2022 Biblický verš Ř 8:14-28, Mt 11:1-6, Dt 32:39
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
42:32

Další podobná kázání

Ale támhleten přece

Bohoslužby Principy křesťanského života

Nemáme se porovnávat mezi sebou, ale hledat vlastní boží cestu pro nás. Srovnávání vede k závisti a hořkosti. Namísto toho, abychom se koukali okolo sebe, máme se zaměřit na vlastní život.

KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 26. 6. 2022 Biblický verš Př 14,30
Stáhnout MP3 Poslechnout

Smiluj se nad námi

Bohoslužby Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.  Aby však sloužit mohl, musíme si Ježíše pustit k tělu. Ježíš se ptá: co chcete, abych pro vás učinil? Na nás je, abychom zformulovali odpověď a Ježíše následovali.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 12. 6. 2022 Biblický verš L 4,18, M 20,28- 34
Stáhnout MP3 Poslechnout

Třináct statečných

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Sedm statečných známe asi všichni. Dnes si představíme Biblickou třináctku statečných. Všechny je spojuje setkání se vzkříšeným Kristem a mučednická smrt.

KazatelVojtěch Urban Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Evangelia + Skutky
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bůh nikomu nestraní

Bohoslužby Boží slovo Modlitba

Bůh si používá jakéhokoli člověka. Ovšem pouze tehdy, když dělá věrně a vytrvale to, co se Bohu líbí a je ochoten mu naslouchat, popřípadě vykročit, když ho Bůh pošle.

KazatelOtakar Kunzmann st., Zuzana Mourková Datum kázání 8. 5. 2022 Biblický verš Jk 5,16; Sk 10,34
Stáhnout MP3 Poslechnout