KS Praha logo
CZ
CZ EN

Bůh nikomu nestraní

Bůh si používá jakéhokoli člověka. Ovšem pouze tehdy, když dělá věrně a vytrvale to, co se Bohu líbí a je ochoten mu naslouchat, popřípadě vykročit, když ho Bůh pošle.


KazatelOtakar Kunzmann st., Zuzana Mourková Datum kázání 8. 5. 2022 Biblický verš Jk 5,16; Sk 10,34
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
25:54

Další podobná kázání

Boží uzdravení – mýtus nebo realita?

Modlitba, chvála, duchovní boj

Bůh počítá, že se budeme modlit v každé situaci. Nejen sami, ale můžeme zavolat i své starší a dokonce se obrátit na sourozence v Kristu. Nemoc a slabost nás nemá zastavit, ale vést v případě potřeby k pokání a k rozeznání významu církve.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 24. 4. 2022 Biblický verš Jak. 5,13-16; 1.Kor.11,27-31
Stáhnout MP3 Poslechnout

Je Boží slovo mocné, i když se nedějí zázraky?

Modlitba, chvála, duchovní boj O Bibli

Bůh je Bohem zázraků. Někteří lidé je potřebují vidět, aby uvěřili. V těžkých situacích voláme k Bohu, aby zasáhl. Co ale uděláme, když mlčí? Důvěřovat Bohu je lepší než všemu rozumět. Někdy se neděje nic viditelně, ale v našem nitru ano, Bůh mění náš charakter.

KazatelZuzana Mourková Datum kázání 31. 10. 2021 Biblický verš Jk 1; Jan 4,48; Ř 12,12
Stáhnout MP3 Poslechnout

Žalm 20: Modlitba před bitvou

Modlitba, chvála, duchovní boj O Bibli

Ježíš, kterého následujeme, se modlil žalmy. K tomu jsme zváni i my. Jdeme tak v jeho stopách. Učíme se modlit, důvěřovat Bohu a bojovat duchovní boj, tak jako Ježíš. V žalmu 20 nacházíme modlitbu krále a jeho lidu před bitvou. Co se tady dozvídáme o našem králi? Jak nám to může pomoci v našich bojích?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 7. 2021 Biblický verš Žalm 20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nezlob se kvůli zlosynům

Modlitba, chvála, duchovní boj

Ono se sice snadno řekne: nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, co křivdu působí, ale jak toho dosáhnout? Zjistil jsem, že nejlepším řešením je mít v Hospodinu svoji rozkoš, svěřit Hospodinu svoji cestu a učit se trpělivosti.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 27. 6. 2021 Biblický verš Žalm 37
Stáhnout MP3 Poslechnout