KS Praha logo
CZ
CZ EN

Boží uzdravení – mýtus nebo realita?

Bůh počítá, že se budeme modlit v každé situaci. Nejen sami, ale můžeme zavolat i své starší a dokonce se obrátit na sourozence v Kristu. Nemoc a slabost nás nemá zastavit, ale vést v případě potřeby k pokání a k rozeznání významu církve.


KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 24. 4. 2022 Biblický verš Jak. 5,13-16; 1.Kor.11,27-31
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
32:19

Další podobná kázání

Ale támhleten přece

Bohoslužby Principy křesťanského života

Nemáme se porovnávat mezi sebou, ale hledat vlastní boží cestu pro nás. Srovnávání vede k závisti a hořkosti. Namísto toho, abychom se koukali okolo sebe, máme se zaměřit na vlastní život.

KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 26. 6. 2022 Biblický verš Př 14,30
Stáhnout MP3 Poslechnout

Smiluj se nad námi

Bohoslužby Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.  Aby však sloužit mohl, musíme si Ježíše pustit k tělu. Ježíš se ptá: co chcete, abych pro vás učinil? Na nás je, abychom zformulovali odpověď a Ježíše následovali.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 12. 6. 2022 Biblický verš L 4,18, M 20,28- 34
Stáhnout MP3 Poslechnout

Třináct statečných

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Sedm statečných známe asi všichni. Dnes si představíme Biblickou třináctku statečných. Všechny je spojuje setkání se vzkříšeným Kristem a mučednická smrt.

KazatelVojtěch Urban Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Evangelia + Skutky
Stáhnout MP3 Poslechnout

Jak apoštol Pavel chápal uzdravení?

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Proč je celé stvoření podrobeno marnosti a kdo je marnosti podrobil? Co jsou první ovoce Ducha svatého? Je Hospodin opravdu všemohoucí Bůh?

KazatelMichel Jabali Datum kázání 15. 5. 2022 Biblický verš Ř 8:14-28, Mt 11:1-6, Dt 32:39
Stáhnout MP3 Poslechnout