KS Praha logo
CZ
CZ EN

Ale támhleten přece

Nemáme se porovnávat mezi sebou, ale hledat vlastní boží cestu pro nás. Srovnávání vede k závisti a hořkosti. Namísto toho, abychom se koukali okolo sebe, máme se zaměřit na vlastní život.


KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 26. 6. 2022 Biblický verš Př 14,30
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
18:51

Další podobná kázání

Smiluj se nad námi

Bohoslužby Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.  Aby však sloužit mohl, musíme si Ježíše pustit k tělu. Ježíš se ptá: co chcete, abych pro vás učinil? Na nás je, abychom zformulovali odpověď a Ježíše následovali.

KazatelOtakar Kunzmann st. Datum kázání 12. 6. 2022 Biblický verš L 4,18, M 20,28- 34
Stáhnout MP3 Poslechnout

Třináct statečných

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Sedm statečných známe asi všichni. Dnes si představíme Biblickou třináctku statečných. Všechny je spojuje setkání se vzkříšeným Kristem a mučednická smrt.

KazatelVojtěch Urban Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Evangelia + Skutky
Stáhnout MP3 Poslechnout

Jak apoštol Pavel chápal uzdravení?

Bohoslužby Boží slovo Principy křesťanského života

Proč je celé stvoření podrobeno marnosti a kdo je marnosti podrobil? Co jsou první ovoce Ducha svatého? Je Hospodin opravdu všemohoucí Bůh?

KazatelMichel Jabali Datum kázání 15. 5. 2022 Biblický verš Ř 8:14-28, Mt 11:1-6, Dt 32:39
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bůh nikomu nestraní

Bohoslužby Boží slovo Modlitba

Bůh si používá jakéhokoli člověka. Ovšem pouze tehdy, když dělá věrně a vytrvale to, co se Bohu líbí a je ochoten mu naslouchat, popřípadě vykročit, když ho Bůh pošle.

KazatelOtakar Kunzmann st., Zuzana Mourková Datum kázání 8. 5. 2022 Biblický verš Jk 5,16; Sk 10,34
Stáhnout MP3 Poslechnout